Xổ số Max 4D

Kết quả xổ số Ngày 31/08/2021

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ

Xổ Số Max 4D

Giải Kết quả Giá trị
Giải 1
0 0 2 3
15.000.000đ 0
Giải 2
5 8 1 5
9 0 7 3
6.500.000đ 0
Giải 3
1 0 7 2
8 7 6 9
9 4 2 0
3.000.000đ 0
0 2 3
1.000.000đ 9
2 3
100.000đ 37